Rusin/Sadley

HÁGIOS NOMÁS
29.09-28.10.22

W wieku V p.n.e. Herodot, wizytując kolonię Olbia – wysunięty na północ przyczółek kultury helleńskiej nad Morzem Czarnym – zetknął się ze scytyjskimi koczownikami ze stepu. Dzięki ich relacjom i dociekliwości „ojca historii” opisane zostały wówczas tereny współczesnego Podola, Ziemi Tarnowskiej i Polesia oraz natura nomadów pomostu bałtycko-czarnomorskiego.

Niezmiennie od starożytności, każda ludzka gromada na tej bezkresnej przestrzeni nabywa pewnej swobody w przemieszczaniu się, dynamiki. Świadczą o tym zarówno podania, co logika. Nizinny, nieograniczony wzniesieniami pejzaż, wybitnie sprzyja migracji, która następnie warunkowała każdy element codzienności, także kulturę wizualną. Płótno z łatwością da się złożyć, przenieść i ponownie zaaranżować blisko siebie. W ten sposób dzieło na tkaninie, czy skórze stało się towarzyszką ludzkiej codzienności.

Realizacje Wojciecha Sadleya, nestora Polskiej Szkoły Tkaniny, opisywał inny klasyk, Jerzy Nowosielski, jako „dokumenty bez śladu postaci ludzkiej czy oblicza ludzkiego”. Przeważającym aspektem twórczości Sadleya jest duchowość. Nie bez przyczyny artysta podjął decyzje o całkowitej rezygnacji z krosna na rzecz malarstwa na jedwabiu i pergaminie – w takiej formie jego tkaniny mogą pełnić funkcje sakralne, stając się całunem, dossalem. Obok tego co dotąd powie- dziano i napisano o jego twórczości – rozważyć należy także poczucie tymczasowości, charakterystyczne dla mentalności ludzi wschodniego Pogranicza, gdzie się urodził.

Z tego samego rejonu wywodzi się drugi, młodszy autor wystawy – Błażej Rusin. Zarówno odwołując się do starożytnych koczowników i współczesnego malarstwa, opisuje swoją praktykę jako postgraffiti. Jego obrazy migrują, z murali do pracowni i galerii, podczas stałych podróży po Europie. Tak jak u Sadleya, można je określić mianem barwionych dossali – z tym, że zupełnie świeckich.

*Tytuł wystawy to określenie „Αγιος νομάς” zlatynizowane greckie określenie: „święty nomada”, lub „święty w nieustannym przemieszczeniu”

Wydarzenie odbyło się w ramach Warsaw Gallery Weekend 2022.

Prace