Dostępność

Praca niedostępna


Opis pracy niedostępnej.

Proweniencja

Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Warszawie