Bogusław Szwacz – Nieobliczalne możliwości materii