Bogusław Szwacz – Od nowoczesności do współczesności